سیمان پاکتی تیپ 2

سیمان تیپ 2 در واقع همان سیمان تیپ یک ولی با بهبود فرمول برای کاهش ترک خوردگی ناشی از حرارت ،  با ترکیب کردن سیلیکات تری کلسیم (C3S) و آلومینات تری کلسیم (C3A)‌ به دست می آید. و مناسب سازه‌های واقع در آب و هوای گرم و خاک حاوی مقادیر متوسط از سولفات می باشد.

از این نوع سیمان برای:

  • کاربردهای عمومی به ویژه ساخت بتن آماده
  • ساخت‌های حجیم مانند سدهای وزنی
  •  بتن‌ریزی و اندودکاری در هوای گرم
  •  مورد استفاده در بتن‌هایی که حرارت هیدراتاسیون متوسط نیاز دارند
  • لوله‌های بتنی، كانال‌های آبیاری، فنداسیون‌ها و كانال‌های آب و فاضلاب
  • ستون‎‌ها‌، بدنه، سیلوها، دال‌های بتن مسلح و …
  • ایده‌آل برای صنعت بتن پیش ساخته
Cement-1210x423

برند های سیمان تیپ 2

نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان فراز فیروزکوه
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان آبیک
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان آذر آبادگان خوی
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان اردستان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان ارومیه
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان اصفهان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان بجنورد
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان پیوند گلستان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان تهران
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان توسعه ماهان کرمان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان جوین
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان خاش
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان خزر
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان خوزستان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان داراب
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان دشتستان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان دورود
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان زابل
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان زاوه تربت
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان ساوه
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان سپاهان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان شاهرود
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان شمال
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان صوفیان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان عمران انارک
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان غرب
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان فارس نو
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان فیروزکوه
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان قائن
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان مازندران
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان ممتازان کرمان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان منددشتی
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان هرمزگان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان کاوان بوکان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان کردستان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان کرمان
سیمان تیپ2 پاکتی سیمان کویر کاشان
سیمان تیپ2 پاکتی صنایع سیمان سامان غرب
سیمان تیپ2 پاکتی صنایع سیمان نهاوند
سیمان تیپ2 پاکتی مجتمع سیمان غرب آسیا

X