سیمان فله تیپ 2

از این نوع سیمان در مواردی که حرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات هاي در حد متوسط لازم باشد، به کار میرود. به دلیل محدودیت فاز آلومینات و کمتر بودن فاز C3S در این سیمان که سبب ایجاد خواص ویژه مزبور میشود، مقاومت فشاري اولیه و نهایی آن کمتر از سیمان نوع 1 است. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 میگیرد و در گیرش حرارت کمتري تولید میکند.

از این نوع سیمان برای:

  • کاربردهای عمومی به ویژه ساخت بتن آماده
  • ساخت‌های حجیم مانند سدهای وزنی
  •  بتن‌ریزی و اندودکاری در هوای گرم
  •  مورد استفاده در بتن‌هایی که حرارت هیدراتاسیون متوسط نیاز دارند
  • لوله‌های بتنی، كانال‌های آبیاری، فنداسیون‌ها و كانال‌های آب و فاضلاب
  • ستون‎‌ها‌، بدنه، سیلوها، دال‌های بتن مسلح و …
  • ایده‌آل برای صنعت بتن پیش ساخته

برند های سیمان تیپ 2

نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده
سیمان تیپ2 فله سیمان فراز فیروزکوه
سیمان تیپ2 فله سیمان آبیک
سیمان تیپ2 فله سیمان آذر آبادگان خوی
سیمان تیپ2 فله سیمان اردستان
سیمان تیپ2 فله سیمان ارومیه
سیمان تیپ2 فله سیمان اصفهان
سیمان تیپ2 فله سیمان بجنورد
سیمان تیپ2 فله سیمان پیوند گلستان
سیمان تیپ2 فله سیمان تهران
سیمان تیپ2 فله سیمان توسعه ماهان کرمان
سیمان تیپ2 فله سیمان جوین
سیمان تیپ2 فله سیمان خاش
سیمان تیپ2 فله سیمان خزر
سیمان تیپ2 فله سیمان خوزستان
سیمان تیپ2 فله سیمان داراب
سیمان تیپ2 فله سیمان دشتستان
سیمان تیپ2 فله سیمان دورود
سیمان تیپ2 فله سیمان زابل
سیمان تیپ2 فله سیمان زاوه تربت
سیمان تیپ2 فله سیمان ساوه
سیمان تیپ2 فله سیمان سپاهان
سیمان تیپ2 فله سیمان شاهرود
سیمان تیپ2 فله سیمان شرق
سیمان تیپ2 فله سیمان شمال
سیمان تیپ2 فله سیمان صوفیان
سیمان تیپ2 فله سیمان عمران انارک
سیمان تیپ2 فله سیمان غرب
سیمان تیپ2 فله سیمان فارس
سیمان تیپ2 فله سیمان فارس نو
سیمان تیپ2 فله سیمان فیروزکوه
سیمان تیپ2 فله سیمان قائن
سیمان تیپ2 فله سیمان مازندران
سیمان تیپ2 فله سیمان ممتازان کرمان
سیمان تیپ2 فله سیمان منددشتی
سیمان تیپ2 فله سیمان نیزار قم
سیمان تیپ2 فله سیمان هرمزگان
سیمان تیپ2 فله سیمان کاوان بوکان
سیمان تیپ2 فله سیمان کردستان
سیمان تیپ2 فله سیمان کرمان
سیمان تیپ2 فله سیمان کویر کاشان
سیمان تیپ2 فله صنایع سیمان سامان غرب
سیمان تیپ2 فله صنایع سیمان نهاوند
سیمان تیپ2 فله مجتمع سیمان غرب آسیا

X